Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  • Interneto parduotuvė www.adrika.lt (toliau – Interneto parduotuvė) priklauso ir yra administruojama MB “Adrika” (kodas: 302969410; buveinės adresas:S. Stanevičiaus g. 60, LT-07190 Vilnius).
  • Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau –Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Internetine parduotuve atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi svetaine taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Internetine parduotuve ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.
  • Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine parduotuve, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis Internetine parduotuve.
  • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Pirkėjas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Internetine parduotuve, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Internetine parduotuve.
  • Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 1. Pardavėjo renkami duomenys
  • Naudojantis Internetine parduotuve galima atlikti registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Internetinėje parduotuvėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (elektroninio pašto adresas, prisijungimo slaptažodis) ir Pirkėjo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Pardavėjui (toliau –Duomenys).
  • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Pirkėjo pateiktais Duomenimis, kuriuos Pirkėjas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais Pardavėjo sukauptais duomenimis apie Pirkėją.
  • Duomenys, kurie yra surenkami Pirkėjui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Internetine parduotuve, yra skirstomi į:
   • Anoniminius duomenis (toliau – Anoniminiai duomenys). Pardavėjas renka Anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Pirkėjui. Pavyzdžiui, Pardavėjas renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Pirkėjui apsilankius Internetinėje parduotuvėje, siekiant pagerinti naršymo Internetinėje parduotuvėje kokybę. Pardavėjas renka visų Pirkėjų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Pardavėjo tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė OS Windows). Pardavėjas taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. Pardavėjas renka šią visų Pirkėjų informaciją Internetinės parduotuvės stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Pardavėjas taip pat kaupia informaciją apie Pirkėjo atsakymus į klausimus, pateiktus Internetinėje parduotuvėje, siekiant išsiaiškinti Pirkėjo nuomonę apie Internetinę parduotuvę, o taip pat Internetinėje parduotuvėje talpinamą reklamą. Pardavėjas šią informaciją gauna iš visų Pirkėjų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
   • Asmeniniai duomenys (toliau – Asmeniniai duomenys). Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Pirkėjo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Pirkėjo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:
    • Registracija: kai Pirkėjas registruojasi Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą, prisijungimo slaptažodį).
    • Prekių pirkimas neatlikus registracijos procedūros: Pirkėjas įsigydamas prekes Internetinėje parduotuvėje neatlikęs registracijos procedūros bei pasirinkęs vieną iš prekių pristatymo būdų, turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą. Savo noru Pirkėjas gali pateikti asmens ar įmonės kodą, jeigu pageidauja, kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra;
    • Korespondencija ir bendravimas: jei Pirkėjas susisiekia su Pardavėju, tai Pardavėjas gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
    • Pardavėjas turi teisę kaupti duomenis apie Pirkėją jam prisijungiant prie Internetinės svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Internetinės parduotuvės puslapius Pirkėjas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Pirkėjas siunčia Internetinėje parduotuvėje.
   • Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į Internetinės parduotuvės administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų.
 1. Duomenų gavėjai
  • Surinktus Anoniminius duomenis Pardavėjas tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.
  • Surinktus Asmeninius duomenis Pardavėjas tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis Pardavėjas tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Internetinės parduotuvės prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Internetinėje parduotuvėje; su Pirkėjo sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma siekiant pristatyti prekes Pirkėjui.
  • Internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Pirkėjo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. “cookies“) ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. “web beacons“) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Pirkėją. Pardavėjas Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Pardavėjas nėra ir negali būti laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Pirkėją, veiksmus.
  • Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti jo asmens duomenys per paskutinius vienerius metus.
 1. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai
  • Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas renka Anoniminius duomenis naudodama slapukus ir tinklo duomenų rinkėjus.
  • Slapukas (“cookie“) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Pirkėjo kompiuterį ir matyti Pirkėjo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Pirkėjo naršyklę kiekvieną kartą Pirkėjui apsilankius Internetinėje parduotuvėje. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Pirkėjo informacijos (tokios kaip Pirkėjo vardas ir adresas), kurią Pirkėjas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukai leidžia Pardavėjui automatiškai įsiminti Pirkėjo interneto naršyklės tipą, kai Pirkėjas lankosi Internetinėje parduotuvėje. Norėdamas pasiūlyti Pirkėjui kuo geresnę paslaugų kokybę, Pardavėjas naudoja slapukus tam, kad:
   • galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją slapukų  dokumentuose arba siejant slapukus su registracijos procesu, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Pirkėjo apibūdinimu Pardavėjo kompiuterinėje sistemoje, Pardavėjas gali pateikti paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam Pirkėjų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Pardavėjas;
   • apsaugotų Pirkėją nuo neteisėto jo Duomenų panaudojimo;
   • galėtų vesti statistiką, tokią kaip Pirkėjų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Pirkėjo asmenine informacija.
  • Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimas
   CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Įėjimo į puslapį metu /
   Iki interneto svetainės lango uždarymo
   cookiesAgree Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo
   _ga Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje Pateikus sutikimą /
   2 metai
   _gat Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
   Iki sesijos pabaigos
   _gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį Pirmo įėjimo į puslapį metu /
   2 dienos

   Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
   neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
   pranešime (svetainės apačioje) paspaudę žymą „Sutinku“;
   Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

  • Slapukų  naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią slapukų prasiskverbimui į Pirkėjo kompiuterį arba uždrausti bet kokias slapukų formas. Tokiu atveju dalis Internetinės parduotuvės paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.
  • Tinklo duomenų rinkėjai (angl. “Web beacons“) – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos Pardavėjas gali talpinti Internetinėje parduotuvėje ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos Pardavėjas siunčia Pirkėjui. Slapukai ir tinklo duomenų rinkėjai drauge leidžia Pardavėjui tiksliai suskaičiuoti unikalių Pirkėjų skaičių svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis tinklo duomenų rinkėjais, Pardavėjas taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Pirkėjui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Pirkėjo asmenine informacija.
  • Bet kuris Internetinėje parduotuvėje esantis paveikslėlis gali būti tinklo duomenų rinkėju. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Internetinėje parduotuvėje ar kitais būdais, gali naudoti tinklo duomenų rinkėjus pačioje reklamoje.
  • Kadangi tinklo duomenų rinkėjai veikia kartu su slapukais, Pirkėjas gali uždrausti tinklo duomenų rinkėjams rinkti Pirkėjo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Internetinės parduotuvės slapukų.
 1. Pirkėjo informacijos naudojimas
  • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Pirkėją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Pardavėjas gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:
   • tam, kad galėtų redaguoti Internetinės parduotuvės turinį taip, kaip Pirkėjui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais Pardavėjui reikia žinoti tikslius duomenis apie Pirkėją tam, kad Pardavėjas galėtų pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
   • Pardavėjas kaupia Pirkėjo Anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Pardavėjas atskleidžia informaciją apie Pirkėjų kiekį, Pirkėjų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Internetinės parduotuvės vietoje, skaičių ir pan. Pardavėjas taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Pirkėjų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Pardavėjas taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia Pirkėjo asmeninė informacija;
   • Pardavėjas taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Pirkėjų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Internetinės parduotuvės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Pardavėjas nežinotų, kurios Internetinės parduotuvės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Internetinės parduotuvės turino ir siūlomų paslaugų;
   • Pardavėjas gali naudoti Pirkėjo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Pirkėju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas paslaugas, taip pat apie Pirkėjo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei Pirkėjas dalyvauja Internetinės parduotuvės organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, Pardavėjas gali panaudoti Pirkėjo informaciją, jei Pirkėjas laimėtų ir Pardavėjui reikėtų susisiekti su juo;
   • Pardavėjas gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Pirkėjo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie paslaugas, kurios, Pardavėjo nuomone, sudomintų Pirkėją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Pirkėjas tam davė savo sutikimą.
 1. Apsaugos priemonės
  • Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Pirkėjų Duomenis. Prie Pirkėjo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pardavėjo darbuotojai ir (arba) kiti Pardavėjo įgalioti asmenys.
  • Pardavėjas prašo Pirkėjo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Pirkėjas yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Pirkėjas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat Pardavėjas įspėja, kad Pirkėjas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Pirkėjo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai  ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Internetine parduotuve. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Pirkėjo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.
  • Pardavėjas įsipareigoja stengtis apsaugoti Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Pardavėjas įspėja, kad Pardavėjas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Pirkėjo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.
  • Pardavėjas rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis paslaugomis. Todėl Internetinės parduotuvės atskiros dalys gali būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams Pirkėjams griežtai draudžiama užeiti į tokias Internetinės parduotuvės dalis. Pirkėjas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Internetinėje parduotuvėje, jei jie Internetine parduotuve naudojasi Pirkėjo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Pirkėjo aparatine įranga.
 1. Internetinėje parduotuvėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.
  • Pardavėjas gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms paslaugoms. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Pardavėjas gali apriboti Pirkėjo galimybes naudotis tam tikromis paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Pardavėjo, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Pardavėjo ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Pirkėjas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Pirkėjui įdiegiant tokią programinę įrangą.
 1. Pirkėjo teisė susipažinti su savo asmens duomenis
  • Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra teikiami ir (ar) buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus.
  • Pirkėjas turi teisę bet kada, Pardavėjui pateikęs prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.
  • Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą, pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo Pirkėjo prašymo dienos.
  • Pardavėjas, Pirkėjo rašytiniu prašymu nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą
  • Pardavėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
  • Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@adrika.lt arba kitais šioje el. parduotuvėje nurodytais būdais.
0
Jūsų krepšelis tuščias!

Panašu, kad į krepšelį dar neįdėjote jokių prekių.

Naršyti produktus

Watch Dragon ball super